Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u uit elkaar ging.

Wat moet u verder weten?
De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). In Mijn pensioen bekijkt u uw laatste pensioenoverzicht onder "archief".

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds!

Hebben we geen juiste gegevens? Dan kunnen we het pensioen niet uitkeren
Melden uw nabestaanden zich binnen 5 jaar na uw overlijden? Dan kunnen we het pensioen op verzoek alsnog uitkeren aan uw partner en/of kinderen.