Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • uw kind is nog geen 21 jaar
  • uw kind is binnen 307 dagen na uw overlijden geboren
  • uw kind is binnen 307 dagen na uw pensionering geboren

Onder bepaalde voorwaarden hebben, stief- en pleegkinderen die als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed en geadopteerde kinderen ook recht op wezenpensioen.

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Als beide ouders zijn overleden wordt het wezenpensioen verdubbeld. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. In Mijn pensioen bekijkt u uw laatste pensioenoverzicht.

Wat moet u doen als u kinderen krijgt?

  • Woont u in Nederland?
    U hoeft uw kind niet aan te melden. Wij krijgen alle gegevens van de gemeente waar u woont.
  • Woont u in het buitenland?
    U hoeft uw kind niet aan te melden. Als overlijdt, vragen wij uw nabestaanden om gegevens van uw kinderen.

Heeft u stief- of pleegkinderen?
En wilt u dat ze in aanmerking komen voor het wezenpensioen? Meld hen dan zelf aan bij het pensioenfonds.