Onbetaald verlof

Bent u als dierenarts in loondienst? Dan kunt u eventueel onbetaald verlof opnemen. Meld dit bij het pensioenfonds via Mijn pensioen.

Uw pensioenopbouw is gebaseerd op uw beroepsinkomen
Bij onbetaald verlof is uw (toekomstige) beroepsinkomen mogelijk lager. Hierdoor wordt ook uw pensioenopbouw mogelijk lager.

Wat moet u doen?
Tijdens onbetaald verlof blijft u maximaal 1,5 jaar verzekerd voor volledig partnerpensioen. U moet dan wel uw verlof aanmelden bij het pensioenfonds. Dit kan via het formulier 'Onbetaald verlof' (Home, Formulieren) in Mijn pensioen. En u moet de premie voor deze overlijdensdekking blijven betalen.

Mijn pensioen

Wat moet u verder weten?
Onder onbetaald verlof vallen onder andere ouderschapsverlof, sabbatsverlof, studieverlof, levensloopverlof en zorgverlof.

Aanvullend geboorteverlof
Tijdens het aanvullend geboorteverlof gaan de pensioenopbouw en het betalen van de premie door. Pensioenopbouw en premie zijn gebaseerd op het inkomen dat u aan het begin van het jaar aan ons heeft doorgegeven. Ook de dekking van een eventueel partnerpensioen verandert niet. U hoeft het aanvullend geboorteverlof niet bij het pensioenfonds te melden. Lees meer over het aanvullend geboorteverlof op de rijksoverheid.nl (zoek op 'geboorteverlof').