Onbetaald verlof

Bent u als dierenarts in loondienst? Dan kunt u eventueel onbetaald verlof opnemen. Meld dit bij het pensioenfonds.

Uw pensioenopbouw is gebaseerd op uw beroepsinkomen
Bij onbetaald verlof is uw (toekomstige) beroepsinkomen mogelijk lager. Hierdoor wordt ook uw pensioenopbouw mogelijk lager.

Wat moet u doen?
Tijdens onbetaald verlof blijft u maximaal 1,5 jaar verzekerd voor volledig partnerpensioen. U moet dan wel uw verlof aanmelden bij het pensioenfonds. En u moet de premie voor deze overlijdensdekking blijven betalen.

Wat moet u verder weten?
Onder onbetaald verlof vallen onder andere ouderschapsverlof, sabbatsverlof, studieverlof, levensloopverlof en zorgverlof.