Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

We betalen uw pensioen uit vanuit Nederland. U kunt uw pensioen dus niet ‘meenemen’ naar het buitenland.

Wat moet u doen?
U bent verplicht om 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn (pdf)' (Attestatie de vita) naar ons op de sturen. Als u dit niet doet, stopt uw pensioenuitkering.

  • Vul het formulier 'Bewijs van in leven zijn (pdf)' in.
  • Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.
  • Stuur het formulier voorzien van een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar het pensioenfonds.