Ziek of arbeidsongeschikt

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid veranderen uw inkomsten en uw pensioenopbouw.

Premievrije pensioenopbouw
Bent u beroepsarbeidsongeschikt? Dan kunt u voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, pensioen blijven opbouwen zonder dat u daarvoor premie betaalt. We noemen dat premievrije pensioenopbouw. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.
De voorwaarden voor (gedeeltelijke) premievrijstelling zijn:

  • U bent tenminste 25% beroepsarbeidsongeschikt.
  • U bent 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt. Dit wordt bepaald door een door het pensioenfonds aangewezen keuringsinstantie.
  • U heeft de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd bij ons pensioenfonds. Vanaf 1 januari 2015 is dit een vrijwillige verzekering. U betaalt hier een extra premie voor.
  • U moet een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

Voor de premievrijstelling geldt een wachttijd van twee jaar vanaf de eerste ziektedag. Dat betekent dat de premievrije pensioenopbouw twee jaar na de eerste ziektedag kan ingaan.

Bent u ziek geworden voor 1 januari 2015? Dan zijn de regels voor premievrije pensioenopbouw anders. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Wat moet u doen?
Neem binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden contact met ons op.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de 'Toelichting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid'

Dierenarts in loondienst
Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal 2 jaar uw salaris (gedeeltelijk) door. Over deze periode blijft u verplicht deelnemen aan de pensioenregeling. De opbouw van uw pensioen gaat door over het inkomen dat uw werkgever u doorbetaalt.
De deelnameplicht - en daarmee de premieplicht - vervalt als uw arbeidsovereenkomst verbroken wordt.

Bent u (gedeeltelijk) beroepsarbeidsongeschikt en blijft u nog gedeeltelijk werken als dierenarts? Dan betaalt u alleen nog premie over het gedeelte dat u werkt. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat wij een deel van uw premieverplichting overnemen.

Zelfstandig dierenarts
Tijdens de eerste 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid blijft u pensioen opbouwen op basis van uw winst van 3 jaar geleden, en het aantal uren dat u nog wel kunt werken. Bent u volledig arbeidsongeschikt en werkt u niet meer als dierenarts? Dan kunt u zich afmelden. U bouwt dan geen pensioen op. Ook is het verzekerde partnerpensioen en wezenpensioen dan lager. U kunt er ook voor kiezen om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Dat kan ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Neemt u met ons contact op voor meer informatie.