Ziek of arbeidsongeschikt

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid veranderen uw inkomsten en uw pensioenopbouw.

Premievrije pensioenopbouw
Bent u beroepsarbeidsongeschikt? Dan kunt u voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, pensioen blijven opbouwen zonder dat u daarvoor premie betaalt. We noemen dat premievrije pensioenopbouw. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.
De voorwaarden voor (gedeeltelijke) premievrijstelling zijn:

  • U bent tenminste 25% beroepsarbeidsongeschikt.
  • U bent 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt. Dit wordt bepaald door een door het pensioenfonds aangewezen keuringsinstantie.
  • U heeft de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd bij ons pensioenfonds. Vanaf 1 januari 2015 is dit een vrijwillige verzekering. U betaalt hier extra premie voor.
  • U moet een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

Voor de premievrijstelling geldt een wachttijd van twee jaar vanaf de eerste ziektedag. Dat betekent dat de premievrije pensioenopbouw 2 jaar na de 1e ziektedag kan ingaan.

Bent u ziek geworden voor 1 januari 2015? Dan zijn de regels voor premievrije pensioenopbouw anders. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Wat moet u doen?
Neem binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden contact met ons op.

Meer informatie over pensioenopbouw en premievrijstelling
In deze brochures leest u meer:
•  Toelichting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (pdf)
•  Toelichting keuze meeverzekeren premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (pdf).

Dierenarts in loondienst
Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal 2 jaar uw salaris (gedeeltelijk) door. Over deze periode blijft u verplicht deelnemen aan de pensioenregeling. De opbouw van uw pensioen gaat door over het inkomen dat uw werkgever u doorbetaalt.
De deelnameplicht - en daarmee de premieplicht - vervalt als uw arbeidsovereenkomst verbroken wordt.

Bent u (gedeeltelijk) beroepsarbeidsongeschikt en blijft u nog gedeeltelijk werken als dierenarts? Dan betaalt u alleen nog premie over het gedeelte dat u werkt. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat wij een deel van uw premieverplichting overnemen.

Zelfstandig dierenarts
Tijdens de eerste 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid blijft u pensioen opbouwen op basis van uw winst van 3 jaar geleden, en het aantal uren dat u nog wel kunt werken. Bent u volledig arbeidsongeschikt en werkt u niet meer als dierenarts? Dan kunt u zich afmelden. U bouwt dan geen pensioen op. Ook is het verzekerde partnerpensioen en wezenpensioen dan lager. U kunt er ook voor kiezen om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Dat kan ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Neemt u met ons contact op voor meer informatie.