Verhoging van pensioen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om uw pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over.

Uw pensioen wordt dus meer waard als dit kan
Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is om de prijsstijging te volgen. Hiervoor kijken we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daarbij gehanteerde maatstaf is de prijsstijging op basis van de Consumentenprijsindex ‘alle bestedingen, afgeleid’ over de periode 1 juli tot 1 juli direct voorafgaande aan het moment van de toeslagverlening. Vóór 2016 verhoogden we de pensioenen alleen als er financiële ruimte voor was. Deze verhoging was niet gekoppeld aan de prijsindex.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg
Daarom konden we uw pensioen niet elk jaar verhogen. Mogelijk moeten wij de komende jaren uw pensioen verlagen. Dat is afhankelijk van de financiële situatie op het eind van het jaar. We verlagen uw pensioen alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Wij hebben uw pensioen per 1 januari 2022 (over 2021) niet verhoogd. Hieronder ziet u of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

  toeslag stijging van de prijzen onze ambitie
2021 0,00% 1,27% 1,4%
2020 0,00% 2,63% 1,6%
2019 0,00% 1,71% 1,3%
2018 0,00% 1,38% 1,1%
2017 0,00% 0,32% 0,00%
2016 0,00% 0,60% 0,80%
2015 0,00% 0,98% -
2014 -3,10% 2,51% -
2013 0,00% 2,45% -
2012 0,00% 2,34% -

In de periode 2008 – 2015 lag de peildatum voor een eventuele verhoging op 1 juli. Vanaf 2016 is dat 1 januari.

De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over onze financiële situatie.