Verhoging van pensioen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om uw pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over.

We hebben uw pensioen per 1 januari 2023 verhoogd
Door een tijdelijke maatregel mogen wij de pensioenen dit jaar al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. Hierdoor kunnen wij uw pensioen per 1 januari 2023 (over 2022) verhogen met 9,9%. Hieronder ziet u of uw pensioen is meegegroeid met de prijsstijgingen de afgelopen jaren.

  toeslag stijging van de prijzen onze ambitie* prijsstijging**
2022 1,90% 1,90% 1,90% 2,68%
2021 0,00% 1,27% 1,40% 1,27%
2020 0,00% 2,63% 1,60% 2,63%
2019 0,00% 1,71% 1,30% 1,71%
2018 0,00% 1,38% 1,10% 1,38%

*Consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid periode 1 juli – 1 juli. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
**Consumentenprijsindex alle bestedingen per kalenderjaar (ter vergelijking). Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over onze financiële situatie.