Verhoging van pensioen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om uw pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over.

Uw pensioen wordt dus meer waard als dit kan
Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is om de prijsstijging te volgen. Hiervoor kijken we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daarbij gehanteerde maatstaf is de prijsstijging op basis van de Consumentenprijsindex ‘alle bestedingen, afgeleid’ over de periode 1 juli tot 1 juli direct voorafgaande aan het moment van de toeslagverlening. Vóór 2016 verhoogden we de pensioenen alleen als er financiële ruimte voor was. Deze verhoging was niet gekoppeld aan de prijsindex.

Verhoging pensioen is mogelijk door nieuwe wettelijke regels
Er zijn nieuwe regels voor het verhogen van pensioenen. Vanaf 1 juli 2022 mogen pensioenfondsen pensioenen verhogen (indexeren) als de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan of hoger is dan 105%. Aan deze voorwaarde voldoet het fonds op dit moment. Voorheen golden de nieuwe regels nog niet. Daarom konden we toen nog niet verhogen.

Alle pensioenen per 1 januari 2022 met 1,9% verhoogd
De verhoging die we mogen doen is gelijk aan de prijsinflatie over de periode juli 2020 tot juli 2021. Meer is niet toegestaan door de wettelijke regels. Wij verwerken deze verhoging in augustus 2022 in onze administratie. Aan het eind van dit jaar bekijken we opnieuw onze financiële situatie. Is die toereikend? Dan is het onze ambitie om een verhoging door te voeren per 1 januari 2023.

Verhogen van de pensioenen is verantwoord
Het bestuur heeft goed gekeken naar wat de gevolgen zijn voor de verschillende deelnemersgroepen. Eventuele nadelige gevolgen zijn beperkt waardoor het bestuur deze verhoging zeker verantwoord vindt.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Wij hebben uw pensioen per 1 januari 2022 (over 2021) met terugwerkende kracht verhoogd. Hieronder ziet u of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

  toeslag stijging van de prijzen onze ambitie
2022 1,90% 1,90% 1,90%
2021 0,00% 1,27% 1,40%
2020 0,00% 2,63% 1,60%
2019 0,00% 1,71% 1,30%
2018 0,00% 1,38% 1,10%
2017 0,00% 0,32% 0,00%
2016 0,00% 0,60% 0,80%
2015 0,00% 0,98% -
2014 -3,10% 2,51% -
2013 0,00% 2,45% -

In de periode 2008 – 2015 lag de peildatum voor een eventuele verhoging op 1 juli. Vanaf 2016 is dat 1 januari.

De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over onze financiële situatie.