Verhoging van pensioen

Wij hebben uw pensioen per 1 januari 2021 (over 2020) niet verhoogd.

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen
Uw pensioen groeit mee met de prijzen als dit kan. Dit heet onze ambitie. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om uw pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over.

Onze ambitie is om de prijsstijging te volgen in de periode van juli tot juli. Hiervoor kijken we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2016 was de verhoging van de pensioenen niet gekoppeld aan de prijsindex.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg
Daarom konden we uw pensioen niet elk jaar extra verhogen. Mogelijk moeten wij de komende jaren uw pensioen verlagen. Dat is afhankelijk van de financiële situatie op het eind van het jaar. We verlagen uw pensioen alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan. Kijk ook bij Herstelplan.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

Datum verandering aanpassing van uw pensioen prijsstijging onze ambitie
1 januari 2020 0,00% 2,63% 1,6%
1 januari 2019 0,00% 1,71% 1,3%
1 januari 2018 0,00% 1,38% 1,1%
1 januari 2017 0,00% 0,32% 0,00%
1 januari 2016 0,00% 0,60% 0,80%
1 juli 2015 0,00% 0,98% -
1 juli 2014 0,00% 2,51% -
1 april 2014 *) -3,10% - -
1 juli 2013 0,00% 2,45% -
1 juli 2012 0,00% 2,34% -
1 juli 2011 0,00% 1,27% -

*) verlaging in verband met de onvoldoende financiële positie

In de periode 2008 - 2015 lag de peildatum voor een eventuele verhoging op 1 juli.