Financiële situatie

De actuele dekkingsgraad steeg in april van 110,2% naar 110,9%. De beleidsdekkingsgraad per eind april daalde naar 115,1%. Deze was eind maart 115,5%.

Wat is de dekkingsgraad?
De aanwezige dekkingsgraad wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door de verplichtingen. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (beleggingen e.d.) van het pensioenfonds. De verplichtingen zijn de opgetelde waardes van alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd.

Momentopname
De hier getoonde dekkingsgraden zijn een momentopname. Uitgaande van de rentestand en het aandelenrendement op de laatste dag van iedere maand. De dekkingsgraad ontwikkelt zich dagelijks.

grafiek verloop dekkingsgraad SPD tot en met april 2023

 

Einde maand Aanwezige dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
april 2023 110,9% 115,1%
maart 2023 110,2% 115,5%
februari 2023 111,8% 115,7%
januari 2023  111,0% 115,5%
december 2022 109,4% 115,3%
november 2022 119,3% 115,5%
oktober 2022 121,6% 114,7%
september 2022 120,8% 113,7%
augustus 2022 119,4% 112,8%
juli 2022 114,6% 111,8%
juni 2022 116,0% 112,3%
mei 2022 118,9% 111,5%
december 2021 112,3% 107,8%
december 2020 101,6%  98,2%
december 2019 104,8% 102,6%
december 2018 102,5% 105,8%

Gevolgen wettelijk bepaald Financieel Toetsingskader sinds 1 januari 2015
Op basis van het huidige financieel toetsingskader zullen pensioenfondsen minder snel een toeslag verlenen maar ook minder snel en heftig hoeven korten op pensioen.

Herstelplan
De financiële situatie van het fonds is nog niet goed genoeg. Er geldt een herstelplan voor SPD, waarin staat hoe SPD een betere financiële positie krijgt.