Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. We vragen u uw partner ook aan te melden bij het pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het samenlevingscontract is opgemaakt vóórdat u met pensioen ging.
 • U heeft een notarieel samenlevingscontract waarin uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen.
 • U en uw partner zijn beiden ongehuwd en zijn geen geregistreerd partnerschap aangegaan met een derde.
 • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn.
 • U en uw partner staan minimaal voor een half jaar op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven. U en uw partner voeren aantoonbaar een gezamenlijke huishouding.
Hoe meldt u uw partner aan?
 1. Meld uw partner aan in Mijn pensioen.
 2. Stuur een kopie van uw samenlevingscontract mee. U hoeft alleen dit mee te sturen:

  • het voorblad
  • de pagina waaruit blijkt dat uw partner is aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen
  • de laatste pagina (waarop uw handtekeningen staan).

Mijn pensioen

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Bekijk uw laatste pensioenoverzicht bij Mijn pensioen, Mijn archief.