Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. We vragen u uw partner ook aan te melden bij het pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het samenlevingscontract is opgemaakt vóórdat u met pensioen ging.
  • U heeft een notarieel samenlevingscontract waarin uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen.
  • U en uw partner zijn beiden ongehuwd en zijn geen geregistreerd partnerschap aangegaan met een derde.
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn.
  • U en uw partner staan minimaal voor een half jaar op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven. U en uw partner voeren aantoonbaar een gezamenlijke huishouding.
Hoe meldt u uw partner aan?
  • Meld uw partner aan in Mijn pensioen.
  • Stuur een kopie van uw samenlevingscontract mee. U hoeft alleen het voorblad en de pagina waaruit blijkt dat uw partner is aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen mee te sturen. Stuurt u ook de laatste pagina waarop uw handtekeningen staan op.
Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. In Mijn pensioen bekijkt u uw laatste pensioenoverzicht onder "archief".