Partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen voor uzelf, bouwt u ook partnerpensioen op. Dit is pensioen dat uw partner krijgt na uw overlijden.

Hoeveel is het partnerpensioen?
Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van uw situatie op het moment van overlijden.

 • Werkt u als dierenarts?
  Dan krijgt uw partner het te bereiken partnerpensioen. Dit is het pensioen dat u had opgebouwd als u tot uw pensioendatum als dierenarts was blijven werken. Het partnerpensioen is gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot het moment van overlijden, vermeerderd met een aanvulling. Deze aanvulling is1,225% van de gemiddelde pensioengrondslag zoals die voor u gold in de laatste 5 kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van uw overlijden maal het aantal jaren – in maanden nauwkeurig – tussen de 1e dag van de maand volgend op de maand uw overlijden en uw pensioendatum.
 • Werkt u niet meer als dierenarts?
  Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u opbouwde totdat u stopte als dierenarts.
 • Bent u gepensioneerd?
  Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd.

Wat moet u verder weten?

 • Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor het partnerpensioen.
 • U kunt uw partnerpensioen in bepaalde situaties aanpassen.
 • Als u eerder getrouwd was, geregistreerd partner was of samenwoonde, kan uw ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen.