Beleggingsresultaten

Hier vindt u overzichten van de beleggingsresultaten.

Portefeuillewaarde
In onderstaande tabel ziet u de waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan het einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar.

(Bedragen X € 1.000.000,-) Bedrag 2015 Percentage 2015Bedrag 2016 Percentage 2016 Bedrag 2017 Percentage 2017
Vastgoed 51 4%136 10% 130 9%
Aandelen 424 32%427 30%432 30%
Vastrentende waarden 803 63%799 57%872 60%
Derivaten -31 -2%3 --16 -1%
Overige beleggingen 35 3%44 3%46 3%
Totale waarde portefeuille 1.282 100% 1.409 100% 1.464 100%

Rendementen
In onderstaande tabel ziet u de performance, uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin voor het pensioenfonds wordt belegd.

Categorieën Portefeuille 2015 Benchmark 2015Portefeuille 2016 Benchmark 2016Portefeuille 2017 Benchmark 2017
Vastgoed 6,3% 8,4%12,2% 10,3%0,1% -0,5%
Aandelen 7,7% 7,9%8,9% 8,6%10,1% 10,2%
Vastrentende waarden -0,3% -0,4%6,2% 5,6%2,0% 1,3%
Alternatieve beleggingen 3,4% -4,3%2,4% 4,1%13,4% 4,9%
Totaal rendement 2,2% 1,9%7,2% 6,8%4,4% 3,9%
Totaal incl. hedgeportefeuilles 0,1%  10,8%  4,5%