Samenwonen of trouwen

U bent gepensioneerd en krijgt een nieuwe partner. Misschien gaat u samenwonen of trouwen. Verandert er iets voor uw pensioen?

Uw pensioenuitkering blijft hetzelfde
Als u na uw pensionering gaat trouwen of samenwonen, verandert er niets voor uw pensioenuitkering. U krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op uw rekening gestort. Uw partner krijgt geen recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner dus ook niet bij het pensioenfonds aan te melden.

Uw AOW-uitkering verandert wel
Uw AOW-uitkering verandert wel. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.