Verantwoordingsorgaan

De wetgeving verplicht ons pensioenfonds om een verantwoordingsorgaan (VO) te hebben, dat het handelen van het pensioenfondsbestuur moet beoordelen. Naast actieve deelnemers zijn ook gewezen en gepensioneerde deelnemers in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd. Het bestuur benoemt de leden van het VO.

Dit zijn de leden van het VO per 1 april 2022

  • Bregje Witlox
  • Ineke Wisse
  • Bas van Haaften

Taken Verantwoordingsorgaan
Jaarlijks beoordeelt het verantwoordingsorgaan de werkwijze, het beleid en de keuzes van het bestuur van SPD. Dit oordeel met de aanbevelingen wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van DPD met u besproken. Het oordeel van het VO wordt opgenomen in het jaarverslag van SPD.

Hoe vormt het verantwoordingsorgaan haar oordeel?
Om een oordeel te vormen over het handelen van het pensioenfondsbestuur heeft het VO de beschikking over een aantal zaken.

  • De notulen van de bestuursvergaderingen van SPD worden doorgenomen om de besluitvorming te beoordelen.
  • Het pensioenfondsbestuur wordt bezocht door een visitatiecommissie. Die brengt een rapport uit over het functioneren van het SPD-bestuur. Dit rapport dient als input voor het oordeel van het VO.
  • Het jaarverslag van SPD wordt door het VO, samen met een accountant, doorgenomen om een beeld te krijgen van het beleid.
  • Het VO luistert naar de deelnemers. Opmerkingen van deelnemers worden in de vergaderingen van het VO besproken en teruggekoppeld aan het SPD-bestuur.