Vermogensbeheer

Om de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen, wil het bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze beleggen. Centrale doelstelling is om het risico dat niet aan de verplichtingen kan worden voldaan (risico op onderdekking) en het risico op reservetekort te beheersen.

Het pensioenfonds voert een 'actieve' beleggingsstijl. Dit wil zeggen dat wordt geprobeerd om op basis van marktvisie een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Dit gebeurt binnen de in dit plan vastgestelde restricties.

Het bestuur heeft Achmea Investment Management (AIM) aangesteld als vermogensbeheerder. AIM zal in haar rol als fiduciair manager het bestuur strategisch adviseren. Daarnaast wordt de portefeuille ingevuld met mandaten die door AIM beheerd worden en externe mandaten.