Beleggingsbeleid

In het beleggingsplan wordt het beleggingsbeleid van het pensioenfonds beschreven. In dit plan zijn ook de richtlijnen vastgelegd voor het vermogensbeheer.

Doel pensioenfonds
Het doel van het pensioenfonds is om pensioen op te bouwen en uit te keren volgens de voorwaarden die in het pensioenreglement zijn vastgelegd. De inkomsten van het pensioenfonds bestaan voornamelijk uit:

  • premiebetalingen door deelnemers
  • opbrengsten uit de beleggingen van het fonds
  • van de verzekeraar ontvangen bedragen

Organisatie beleggingen
Het bestuur bepaalt in overleg met externe adviseurs welke financiële risico's acceptabel zijn.

Zij kijkt daarbij naar de ALM, regelgeving en algemene uitgangspunten. Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategische beleggingsbeleid. Dit houdt strategische beleggingsbeleid in: de vaststelling van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische allocatie en bandbreedtes, de benchmarks en de definitieve keuze van de vermogensbeheerder(s).

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van de vergaderingen van de beleggingsadviescommissie (BAC). Ook worden adviezen van de beleggingsadviescommissie beoordeeld.

De beleggingsadviescommissie heeft een voorbereidende en adviserende rol richting het bestuur over het strategisch beleggingsbeleid. Daarnaast is de beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor de verdere invulling en ook de uitvoering van het strategische beleggingsbeleid. Dit houdt onder andere in: het vaststellen van de specifieke richtlijnen voor de deelportefeuilles, het opstellen van de mandaten voor de vermogensbeheerder(s), het toetsen en evalueren van het gevoerde en te voeren beleid van de vermogensbeheerder(s), het onderhouden van contacten met adviseurs en het bijhouden van beleggingstechnische kennis.

Verantwoord beleggen
SPD is zich bewust van haar maatschappelijke functie en verantwoordelijkheden. Het fonds belegt daarom in lijn met de principes Responsible Investments van de UN. Verder oefent het fonds het stemrecht van de wereldwijde aandelenportefeuille uit via daarin gespecialiseerde stembureaus.

De naleving van de 'Principles of Responsible Investments' door de vermogensbeheerder geeft, vooralsnog, voldoende garanties dat er verantwoord wordt belegd. Jaarlijks wordt dit door het bestuur geëvalueerd.