Herstelplan

SPD heeft te weinig reserves om er zeker van te zijn dat zij in de toekomst de pensioenen volledig kan betalen. Daarom heeft het pensioenfonds een herstelplan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële situatie van het fonds. Onze beleidsdekkingsgraad moet minimaal 116,5% (2023) zijn. Ligt onze beleidsdekkingsgraad onder dit niveau? Dan is SPD wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om SPD weer financieel gezond te maken. De ondergrens voor de dekkingsgraad is 104,2% (2023). Een pensioenfonds mag niet te lang op deze ondergrens zitten, maximaal 5 jaar.

Herstelplan april 2024
We hebben het herstelplan per 1 april 2024 vernieuwd op basis van recente resultaten en ontwikkelingen. Het plan is opgesteld op basis van de regels van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze bepalen onder meer wanneer een pensioenfonds een herstelplan moet indienen, hoe het plan eruit moet zien en ook wanneer het kortingen moet doorvoeren. Aan het einde van de maximale hersteltermijn van 10 jaar (eind 2033) bedraagt de beleidsdekkingsgraad naar verwachting 129,7%. Het herstel vindt plaats door verwachte beleggingsopbrengsten en het stijgen van de rente. Het herstelplan ligt ter inzage bij het pensioenfonds.

Geen kortingsmaatregel in herstelplan
Volgens de regels die sinds 2015 gelden moeten pensioenfondsen onvoorwaardelijk korten op de pensioenaanspraken als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar op rij lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad aan het eind van die 5-jaarsperiode ook lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Daarnaast moet een voorwaardelijke korting worden doorgevoerd, als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van de maximale hersteltermijn van 10 jaar, lager is dan de vereiste dekkingsgraad. Een eventuele korting mag ineens of verspreid over maximaal 10 jaar worden verwerkt. Dit is op dit moment niet van toepassing bij SPD. In het herstelplan is daarom geen maatregel tot korten van pensioenaanspraken opgenomen.

Kans op toeslagen is klein
De kans op toeslagen is klein de komende jaren. Het huidige herstelplan laat zien dat er in 2025 mogelijk ruimte is voor een beperkte, deels voorwaardelijke, toeslagverlening. Het pensioenfonds dient eerst een voldoende herstel van de dekkingsgraad te hebben gerealiseerd volgens de uitgangspunten van het herstelplan. Kijk voor informatie over de verhoging van uw pensioen op de pagina Verhoging van pensioenen.