Andere baan

U heeft een andere baan of u wordt werkloos. Hoe zit het met uw pensioen?

Heeft u een nieuwe baan als dierenarts?

  • Nieuwe baan als dierenarts
    Verandert u van werkgever, maar blijft u wel werkzaam als dierenarts? U blijft pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds. Geef de wijziging aan ons door via het formulier Inkomensopgave bij Mijn pensioen (via Home, Inkomensopgave). Vul de wijzigingsdatum, uw nieuwe inkomen en uw nieuwe deeltijdpercentage in op het formulier. Laat het formulier door uw nieuwe werkgever ondertekenen. U ontvangt een bevestiging van deze wijziging.
  • Meerdere werkgevers tegelijkertijd
    Heeft u meerdere werkgevers tegelijkertijd? Dan geeft u via Mijn pensioen (via Home, Inkomensopgave) uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage van elke werkgever door. U kunt daar per werkgever uw inkomen invullen. U krijgt van ons 1 premienota voor uw totale beroepsinkomen.

Stoppen als dierenarts
Werkt u niet meer als dierenarts, dan stopt uw verplichte deelname bij ons pensioenfonds. Meld u af bij ons binnen 1 maand nadat u stopt met uw werkzaamheden als dierenarts. U doet dit met het formulier Einde deelname bij Mijn pensioen (via Home, Formulieren). U betaalt geen pensioenpremie meer. U krijgt een overzicht van uw pensioen als u stopt. Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen (via Home, Mijn archief). Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Mijn pensioen

Wat kunt u verder regelen?

  • Stopt u met werken als dierenarts en gaat u ergens anders pensioen opbouwen? Dan kunt u uw opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
  • Heeft u een klein pensioen? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag afkopen.
  • Heeft u nog geen nieuwe pensioenregeling? En wilt u pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u uw pensioenopbouw tijdelijk vrijwillig voortzetten.