Andere baan

U heeft een andere baan of u wordt werkloos. Hoe zit het met uw pensioen?

Heeft u een nieuwe baan als dierenarts?

  • Nieuwe baan als dierenarts
    Verandert u van werkgever, maar blijft u wel werkzaam als dierenarts? U blijft pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds. Geef de wijziging aan ons door via het Formulier inkomensopgave. Vul de wijzigingsdatum, uw nieuwe inkomen en uw nieuwe deeltijdpercentage in op het formulier. Laat het formulier door uw nieuwe werkgever ondertekenen. U ontvangt vervolgens een bevestiging van deze wijziging.
  • Meerdere werkgevers tegelijkertijd
    Heeft u meerdere werkgevers tegelijkertijd? Dan moet u uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage van elke werkgever doorgeven. Gebruik per werkgever één formulier. U krijgt van ons één premienota voor uw totale beroepsinkomen.

Stoppen als dierenarts
Werkt u niet meer als dierenarts, dan stopt uw verplichte deelname bij ons pensioenfonds. Meld u af bij ons binnen één maand nadat u stopt met uw werkzaamheden als dierenarts. U doet dit met het formulier einde deelname op het deelnemersportaal. U betaalt geen pensioenpremie meer. U ontvangt van ons een brief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij ons.

Wat kunt u verder regelen?

  • Stopt u met werken als dierenarts en gaat u elders pensioen opbouwen? Dan kunt u uw opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
  • Heeft u een klein pensioen? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag afkopen.
  • Heeft u nog geen nieuwe pensioenregeling? En wilt u pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u uw pensioenopbouw tijdelijk vrijwillig voortzetten.