Downloads

Hieronder vindt u de documenten van Pensioenfonds voor de Dierenartsen die u kunt downloaden. De documenten van DPD vindt u bij Downloads DPD.

Informatie over vacature

Aanmelden bij SPD

Premievrijstelling bij invaliditeit (PVI)

Jaarverslagen

Checklists voor praktijkhouders

Overig

Formulieren

Reglementen, statuten en ABTN

Klachten en geschillen

Onderzoek risicobereidheid

Vermogensbeheer