De pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) regelt het pensioen voor dierenartsen die werken bij een praktijk of die als zelfstandig dierenarts zijn gevestigd.

De pensioenregeling zorgt voor een basispensioen voor dierenartsen
Het pensioen dat dierenartsen opbouwen in de pensioenregeling zorgt samen met het pensioen van de overheid (AOW), voor een modaal inkomen. Dat is het streven. Hoe kijken gepensioneerden naar het pensioen dat zij opbouwden bij SPD? Is het genoeg? Hebben zij tips? Bekijk hieronder het gesprek tussen 2 gepensioneerde deelnemers.

De pensioenregeling van SPD is een 'beschikbare premieregeling'
In onze regeling wordt de hoogte van het pensioen bepaald door de ingelegde premie. Van de ingelegde premie wordt jaarlijks een deel van het levenslang ouderdoms- en partnerpensioen ingekocht. U bouwt dus direct pensioen op en betaalt daar ook individueel premie voor.

Wie betaalt de premie?
U betaalt zelf de pensioenpremie. Bij premie betalen leest u hierover meer.

Weet dat pensioen opbouwen bij SPD voor u verplicht is
Samen pensioen opbouwen heeft een aantal voordelen. Met veel deelnemers kunnen we het pensioengeld collectief beleggen en samen risico's opvangen. Zoals het risico voor nabestaanden bij vroegtijdig overlijden en van voortzetting pensioenopbouw bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Van alle werkenden in Nederland bouwt 90% verplicht pensioen op vanuit het werk.

Let op bij tijdelijk of onregelmatig werk
U bouwt ook pensioen op als u tijdelijk of onregelmatig werkt of bij het waarnemen in een praktijk. Wijzigingen in het aantal werkuren kunnen invloed hebben op uw beroepsinkomen en pensioenpremie. Werkt u als zzp'er? Ook dan bouwt u verplicht pensioen op bij SPD. Als u parttime werkt, bouwt u alleen voor het deel dat u werkt pensioen op.

Wat kunt u verder regelen?

  • Heeft u een partner? Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Een samenwonende partner moet u ook aanmelden bij het pensioenfonds.
  • Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen 'meenemen' naar onze pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.

 

Handig overzicht van onze pensioenregeling
Wilt u meer weten over onze pensioenregeling? Lees dan Pensioen 1-2-3.