Ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen van SPD. Het ouderdomspensioen gaat volgens het pensioenreglement in als u 65 jaar wordt. Tot deze leeftijd bouwt u pensioen op als u werkzaam bent als dierenarts. Hiervoor betaalt u pensioenpremie.

Hoe lang krijgt u ouderdomspensioen?
Het ouderdomspensioen krijgt u als maandelijkse uitkering, u ontvangt die vanaf uw pensioeningang zo lang u leeft. De uitkering stopt dus wanneer u overlijdt.

Wilt u eerder ouderdomspensioen ontvangen?
Dat kan als u gestopt bent met werken als dierenarts. Het ouderdomspensioen kan maximaal 5 jaar worden vervroegd. U kunt uw ouderdomspensioen ook gedeeltelijk laten ingaan als u minder gaat werken voor uw 65-jarige leeftijd. Dit heet deeltijdpensioen.

Hoeveel ouderdomspensioen krijgt u?
De hoogte van uw ouderdomspensioenuitkering is afhankelijk van uw beroepsinkomen en het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. Het beroepsinkomen waarover u pensioen opbouwt is gemaximeerd op € 72.464,- (2024). Over het meerdere betaalt u geen pensioenpremie en bouwt u geen pensioen op. Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw ouderdomspensioen.

U vindt meer informatie op uw pensioenoverzicht
De hoogte van uw verwachte ouderdomspensioen vindt u terug in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Bouwt u pensioen op bij SPD, dan ontvangt u dit jaarlijks. U kunt ook inloggen op Mijn pensioen.

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal (zowel van SPD als van andere pensioenfondsen) naar verwachting gaat ontvangen, inclusief uw AOW-uitkering. Het ouderdomspensioen van SPD ontvangt u naast uw AOW-uitkering van de overheid.