Beleggingsadviescommissie

Het bestuur heeft een beleggingsadviescommissie ingesteld met als belangrijkste taken:

  • Uitvoeren van het jaarlijkse beleggingsplan.
  • Monitoren van de uitvoering van het beleggingsbeleid door de vermogensbeheerder.
  • Nader invullen van het strategische beleggingsbeleid.
  • Formuleren van beleidsvoorstellen voor het bestuur, in samenspraak met de vermogensbeheerder.

De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de beleggingen van SPD betreffen. De commissie is samengesteld uit leden van het bestuur (de heren Hans van Gils, Michiel Westerhof en Hans Smit), aangevuld met de heren K. Bakker en A.T.M. Blezer als externe leden.

Er is een reglement voor de beleggingsadviescommissie (pdf) opgesteld, waarin onder meer de taakopdracht is vastgelegd.