SPD verhoogt de pensioenen per 1 januari 2024 met 0,7%

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) heeft besloten de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2024 met 0,7% te verhogen.

Alle pensioenen worden verhoogd met 0,7%
Ontvangt u een pensioenuitkering? Dan ziet u dit hogere pensioen vanaf eind januari 2024 op uw rekening staan. De pensioenaanspraken van SPD-deelnemers die nog niet aan hun pensioen toe zijn, verhoogt SPD ook met 0,7%.

Hoe bepalen we de verhoging van de pensioenen?
Voor de verhoging van het pensioen worden de regels van het pensioenreglement gevolgd. De verhoging is afhankelijk van de prijsinflatie (Afgeleide Consumentenprijsindex CPI periode 1 juli 2022 - 1 juli 2023), de beleidsdekkingsgraad en rekenregels. De prijsinflatie over de referentieperiode bedroeg 5,4%. Volgens rekenregels in het reguliere toeslagenbeleid is vervolgens bepaald dat een verhoging van 0,7% mogelijk is.

We maken geen gebruik van de tijdelijke maatregel om pensioenen extra te verhogen
Afgelopen jaar verhoogden we de pensioenen met 9,9%. Dat was gelijk aan de hoge prijsinflatie (Consumentenprijsindex CPI periode 1 juli 2021- 1 juli 2022) op dat moment. Dankzij een tijdelijke verruiming van de wettelijke regels, waar SPD onder voorwaarden gebruik van kon maken, kon SPD de verhoging doorvoeren. De wettelijke verruiming geldt nog steeds, maar het bestuur heeft besloten om er geen gebruik van te maken.

Financieel gezond naar nieuwe regeling in 2025
De reden voor de verhoging van 0,7% heeft te maken met 2025. Dan gaan we volgens planning over naar onze nieuwe pensioenregeling. In aanloop daarnaartoe willen we voldoende vet op de botten hebben. Vandaar dat we nu voorzichtig zijn met uitdelen. Uiteindelijk wordt de financiële buffer, die we hebben bij overgang naar de nieuwe regeling, eerlijk verdeeld onder alle deelnemers. Het streven is dat niemand er bij die overgang op achteruit gaat.