logo Pensioen 123 laag 2 groen

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is een lange tijd waarin veel kan veranderen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld het risico dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten nu dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons. Soms moeten we daarom maatregelen nemen.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten beleggingen. Zo lopen we minder risico.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Behalve deze risico’s loopt u nog andere risico’s met uw pensioen. Ons pensioenfonds doet er veel aan om uw pensioen te beschermen. U leest meer over ons beleid in de jaarverslagen.

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we elke maand naar onze dekkingsgraad. Sinds 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. Die dekkingsgraag mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen.

Leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.
indexatie

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om uw pensioen te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over.

Uw pensioen wordt dus meer waard als dit kan
Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is om de prijsstijging te volgen. Hiervoor kijken we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daarbij gehanteerde maatstaf is de prijsstijging op basis van de Consumentenprijsindex ‘alle bestedingen, afgeleid’ over de periode 1 juli tot 1 juli direct voorafgaande aan het moment van de toeslagverlening. Vóór 2016 verhoogden we de pensioenen alleen als er financiële ruimte voor was. Deze verhoging was niet gekoppeld aan de prijsindex.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg
Daarom konden we uw pensioen niet elk jaar verhogen. Mogelijk moeten wij de komende jaren uw pensioen verlagen. Dat is afhankelijk van de financiële situatie op het eind van het jaar. We verlagen uw pensioen alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Door een tijdelijke maatregel mogen wij de pensioenen in 2022 al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. Hierdoor kunnen wij uw pensioen per 1 januari 2023 (over 2022) verhogen met 9,9%. Hieronder ziet u of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging:

  toeslag stijging van de prijzen onze ambitie
2022 1,90% 2,68% 1,90%
2021 0,00% 1,27% 1,40%
2020 0,00% 2,63% 1,60%
2019 0,00% 1,71% 1,30%
2018 0,00% 1,38% 1,10%
2017 0,00% 0,32% 0,00%
2016 0,00% 0,60% 0,80%
2015 0,00% 0,98% -
2014 -3,10% 2,51% -
2013 0,00% 2,45% -

In de periode 2008 – 2015 lag de peildatum voor een eventuele verhoging op 1 juli. Vanaf 2016 is dat 1 januari.

De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over onze financiële situatie.

tekort

Dit doen we als er een tekort is

Ons pensioenfonds doet er veel aan om financieel gezond te zijn. Toch kan er een tekort zijn. We hebben dan te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We moeten dan soms maatregelen nemen. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:
  • Uw pensioen groeit niet (helemaal) mee met de prijzen..
  • U krijgt minder pensioen voor de premie die u betaalt.
  • Uw pensioen gaat omlaag. In het verleden gebeurde dit 1 keer.
    In 2014 ging uw pensioen met 3,1% omlaag. We verlagen uw pensioen alleen als het niet anders kan

Ons bestuur kan ook méér maatregelen nemen. Lees meer over onze financiële situatie.