logo Pensioen 123 laag 1 groen

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Er zijn namelijk risico's die onze financiële situatie kunnen beïnvloeden. En dus ook uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om de pensioenen te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Door een tijdelijke maatregel mogen wij de pensioenen in 2022 al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. Hierdoor kunnen wij uw pensioen per 1 januari 2023 (over 2022) verhogen met 9,9%.De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

  toeslagverlening stijging van de prijzen
2022 1,90% 2,68%
2021 0,00% 1,27%
2020 0,00% 2,63%
2019 0,00% 1,71%
2018 0,00% 1,38%

De cijfers van de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Uw premie gaat omhoog.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.