Privacy

Wij beschermen de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens hebben. Dit zijn leden van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Dierenartsen (hierna: de Deelnemersvereniging) en andere belanghebbenden bij de beroepspensioenregeling. Belanghebbenden bij de beroepspensioenregeling zijn beroepsgenoten en gewezen beroepsgenoten. Als u als deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde verbonden bent aan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, heeft u als zodanig een belang bij de beroepspensioenregeling. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats. U kunt erop rekenen dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ons aan de wet houden.

U heeft een aantal rechten
U kunt ons vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien.
  • uw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen.
  • niet al uw gegevens te verwerken.
  • uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Wij hebben uw gegevens dan niet meer.
  • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • uw persoonsgegevens te laten wissen.

Let op: wij kunnen helaas niet altijd doen wat u vraagt. Soms is het op grond van een wettelijke verplichting nodig om uw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of de Deelnemersvereniging voldoet aan het representativiteitsvereiste.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te helpen
Dit doen wij met uw persoonsgegevens:

  • Wij informeren u als lid van de Deelnemersvereniging over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert.
  • bepalen de representativiteit van de Deelnemersvereniging.
  • ontvangen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het Pensioenfonds voor Dierenartsen. Ook informeert het Pensioenfonds ons of u werkzaam bent in loondienst of als zelfstandige. Deze gegevens bewaren wij zolang u verbonden blijft aan het Pensioenfonds.

Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices om uw privacy te beschermen
Achmea Pensioenservices verwerkt persoonsgegevens namens ons. Wij gaan voorzichtig om met uw persoonsgegevens. We hebben daarover afspraken met Achmea Pensioenservices. Bijvoorbeeld afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. En afspraken over hoe Achmea Pensioenservices de werkzaamheden voor de Deelnemersvereniging moet uitvoeren. De afspraken staan in een overeenkomst.

Deze privacyverklaring kan veranderen
Bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet. Dan passen wij de privacyverklaring hierop aan.

Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om onze website te laten werken en te verbeteren. Meer informatie leest u in de cookieverklaring.

U kunt een klacht indienen als u het niet met ons eens bent
Bent u het niet eens met onze afwijzing? Dan kunt u een klacht indienen bij ons of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Wij helpen u graag. U bereikt ons via e-mail.

Het postadres is:
Ledenadministratie
Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen
Postbus 5100
5004 EC Tilburg.