Bestuur

Het bestuur van de deelnemersvereniging wordt benoemd door de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD) en bestaat uit minimaal 3 leden. Zij zijn allemaal lid van de deelnemersvereniging én allemaal dierenarts. Eén bestuurslid is pensioengerechtigde van de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD).

Wie kiest de bestuursleden van DPD?
De bestuursleden worden gekozen en ontslagen door de algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur wijst uit de gekozen leden zelf een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan.

Dit zijn de belangrijkste taken van het bestuur van DPD

  • het vaststellen van het beleid van het pensioenfonds
  • toezicht houden op de uitvoering daarvan

Wat zijn de taken van het bestuur van DPD?
Het bestuur bestuurt en beheert de deelnemersvereniging. De taken liggen vast in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB). Het bestuur bepaalt het beleid van de deelnemersvereniging en zorgt ervoor dat de leden goed geïnformeerd zijn over veranderingen rond hun pensioen. Het bestuur kan zich daarbij laten ondersteunen door externe deskundigen, zoals de actuaris, de accountant en de pensioenuitvoerder.

Dit zijn de bestuursleden van DPD

Bestuurslid functie

Rachel Brouwer-Cummins

Rachel Brouwer-Cummins
voorzitter

Rene Baltussen

René Baltussen
secretaris
DPD bestuurslid Chantal van Duijn

Chantal Duijn
penningmeester

Gerrit Tacken

Gerrit Tacken
bestuurslid