Lidmaatschap van DPD geeft je inspraak

Door samen een pensioenfonds op te richten hebben we als dierenartsen de zorg voor elkaars oude dag solidair geregeld. Wij bepalen zelf de inhoud van onze pensioenregeling.

Wat doet de deelnemersvereniging?
De deelnemersvereniging (DPD) behartigt de belangen van de dierenartsen op het gebied van hun pensioen.

Bekijk de video over DPD

Wat zijn voor mij voordelen van DPD?
✔ Mijn pensioen deskundig voor mij geregeld.
✔ Voor dierenartsen, door dierenartsen.
✔ Medezeggenschap over mijn pensioenregeling.

Het pensioenfonds en de deelnemersvereniging zijn met elkaar verbonden
De deelnemersvereniging DPD is eigenaar van de pensioenregeling. De Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) voert de pensioenregeling uit. Door lid te zijn van DPD heb je stemrecht en kun je meepraten.

Hoe is DPD georganiseerd?
DPD is een vereniging die wordt bestuurd door een gekozen bestuur. De leden kiezen het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).