Uw pensioen in 2022

De financiële situatie van ons pensioenfonds is in 2021 verbeterd. Maar omdat de beleidsdekkingsgraad nog onder de 110% ligt, kan SPD de pensioenen op 1 januari 2022 niet verhogen. De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Voor het besluit over verhoging keek het bestuur naar het dekkingsgraadpercentage op de peildatum, dat was september 2021 (105,2%).

Uw pensioen groeit mee met de prijzen als dat kan. Het achterwege laten van verhoging draagt bij aan het herstel van de financiële situatie van ons pensioenfonds.

Meer over ons herstelplan

Hoe zit het nu met de koopkracht van uw pensioen?

Kijk bij Vooruitblik