Oorlog in Oekraïne

Wij zijn geschokt door het aanhoudende geweld in Oekraïne na de inval van Rusland. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die hier slachtoffer van is, in en buiten Oekraïne.

De gevolgen voor onze financiële positie
Wat de gevolgen zijn voor de economie en de financiële markten is nu nog niet te voorspellen. We monitoren de ontwikkelingen op de voet. SPD belegt voor een zeer klein deel van haar portefeuille (circa 0,8%) in Rusland en Oekraïne. Dit betreft kleine posities in een aantal beleggingsfondsen, dus geen actieve mandaten.

Schade voor SPD lijkt beperkt door hogere rente en positieve rendementen (meetmoment eind maart)
De negatieve ontwikkeling in de aandelenportefeuilles wordt op dit moment opgevangen door de gestegen rente en positieve rendementen in andere beleggingscategorieën, waardoor de financiële positie tot op heden redelijk op peil lijkt te blijven. Half april publiceren we (zoals elke maand) de dekkingsgraden op deze website.

Acties van SPD voor de nabije toekomst
SPD hanteert momenteel geen landenbeleid, daarin staat bepaald welke investering in specifieke landen wel/niet passen in ons beleggingsbeleid. Hier was ook geen grote noodzaak voor, aangezien SPD veelal fondsbeleggingen heeft. We overwegen om ons landenbeleid, door de gang van zaken in Rusland, op korte termijn weer te evalueren. Onze beleggingsadviescommissie is hier druk mee bezig.