SPD verhoogt alle pensioenen per januari 2022

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) heeft besloten alle pensioenen per 1 januari 2022 met 1,9% te verhogen. Dat is goed nieuws! Dit betekent dat de pensioenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 hoger zijn.

Waarom kunnen we de pensioenen verhogen?
Er zijn nieuwe regels voor het verhogen van pensioenen. Vanaf 1 juli 2022 mogen pensioenfondsen pensioenen verhogen (indexeren) als de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan of hoger is dan 105%. Daarom kunnen wij de pensioenen verhogen. Op 1 januari golden de nieuwe regels nog niet. Daarom konden we toen nog niet verhogen. Het percentage waarmee we gaan verhogen is gebaseerd op de indexatie die we gepland hadden per 1 januari 2022.

Waarom verhogen we de pensioenen niet méér?
Wij realiseren ons dat 1,9% een kleine verhoging is. Zeker omdat we de afgelopen jaren de pensioenen niet hebben kunnen verhogen. Toch vinden wij het belangrijk om direct een verhoging, hoe klein ook, toe te kennen wanneer het mogelijk is. Zeker in deze tijd van stijgende prijzen. De verhoging die we mogen doen is gelijk aan de prijsinflatie over de periode juli 2020 tot juli 2021. Meer is niet toegestaan door de wettelijke regels.

Aan het eind van dit jaar bekijken we opnieuw onze financiële situatie. Is die toereikend? Dan is het onze ambitie om een verhoging door te voeren per 1 januari 2023.

Wat merkt u van deze 1,9% verhoging?
De verhoging van de pensioenen wordt rond 1 augustus 2022 verwerkt in onze administratie. Krijgt u nog geen pensioenuitkering van ons? Dan kunt u deze verhoging terugzien in uw persoonlijke portaal Mijn Pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl. Ontvangt u pensioen van SPD? Dan krijgt u bij uw pensioenuitbetaling van augustus de verhoging per 1 januari 2022 met terugwerkende kracht nabetaald. Daarnaast is vanaf dit moment uw maandelijkse pensioenuitkering 1,9% hoger.

Alle deelnemers van SPD krijgen in augustus via een email¬notificatie of een brief een persoonlijk bericht over de indexatie. Houd uw mailbox of brievenbus daarom in de gaten.

Lees meer over verhoging van pensioenen