Mijn premie is veranderd

Rond 20 december worden de nieuwe premienota’s weer verstuurd. De nota is voor de premie over het eerste kwartaal van 2023.

Premie, hoe werkte het ook al weer?
Elk jaar geeft u een beroepsinkomen en een deeltijdpercentage aan ons door. Daarmee berekenen wij uw jaarpremie voor uw pensioen. Deze jaarpremie betaalt u in 4 delen, dus elk kwartaal krijgt u van ons een premienota.

Elk jaar veranderen per 1 januari zaken
Zoals de stijging van de consumentenprijsindex (CPI). Hierop baseren wij het bedrag waarover u maximaal pensioen opbouwt. Daardoor wijkt de premienota af van de nota die u bijvoorbeeld in september kreeg. Graag lichten wij dit toe.

Premie berekenen 2023

Veelgestelde vragen over de premie


 • Waarom is mijn premienota nu hoger dan die van september?
  De nota die u op 20 december ontvangt, is een vierde deel van de pensioenpremie over 2023. U betaalt pensioenpremie over uw beroepsinkomen. Het beroepsinkomen is voor 2023 gestegen met de inflatie en gemaximeerd op € 72.464,-. In 2022 was dit maximum € 61.975,-. Dus het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt, is gestegen. Ligt uw beroepsinkomen omgerekend naar fulltime boven het maximum van 2022? Dan bouwt u meer pensioen op en betaalt u dus meer premie.

  De hoogte van uw pensioenpremie hangt af van uw beroepsinkomen, maar ook van uw leeftijd. De premiepercentages zijn gelijk gebleven. Wel kan het zijn dat u in een hogere leeftijdscategorie valt en dat er daardoor voor u in 2023 een hoger premiepercentage geldt dan in 2022. Kijk hier voor meer informatie over Premie berekenen 2023.

 • Waarom is mijn premienota lager, dan die van september?
  In 2023 is de franchise € 17.563,- (dat was in 2022 € 15.021,-) als u fulltime werkt. U betaalt daarover ook geen premie. Dat hoeft ook niet, want u krijgt later een AOW-uitkering van de overheid.

  Als u minder verdient dan het maximaal beroepsinkomen kan het zijn dat uw premienota lager uitvalt dan de nota in september. We lichten dit graag toe met een rekenvoorbeeld.

  Rekenvoorbeeld
  De deelnemer is 46 jaar per 1 januari 2023, zijn beroepsinkomen is € 48.000,- en zijn deeltijdpercentage is 75%.
  1. beroepsinkomen omrekenen naar fulltime: 48.000/0,75 = 64.000.
  Dit is lager dan het maximale beroepsinkomen (€ 72.464,- in 2023).
  2. pensioengrondslag berekenen: beroepsinkomen – franchise = pensioengrondslag: 64.000 - 17.563 = 46.347.
  3. premie berekenen: pensioengrondslag x deeltijdpercentage x premiepercentage is = premie: 46.347 x 0,75 x 0,283 = 9.856,25.
  Het premiepercentage komt uit de tabel bij 45-49 jaar.
  De premie in 2023 is € 9.856,25 en in 2022 was deze € 9.965,99.

 • Waarom is het maximaal beroepsinkomen zoveel hoger?
  De stijging van het maximum beroepsinkomen is gekoppeld aan de inflatie die wordt berekend aan de hand van prijsstijgingen (consumenten prijsindex, CPI). Omdat de prijzen het afgelopen jaar flink zijn gestegen, stijgt het maximale beroepsinkomen mee. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bepaalt de CPI voor iedereen in heel Nederland.

 • Ik verdien meer dan het maximale beroepsinkomen, wat nu?
  Over dat extra deel, boven het inkomen van € 72.464,- betaalt u geen premie. Ook bouwt u daarover geen pensioen op. U zult alleen merken dat u premienota hoger is omdat u over een groter deel van uw salaris pensioen opbouwt.

 • Ik kan mijn nota niet betalen. Wat nu?
  Heeft u door deze stijging van uw premienota problemen om uw nota tijdig te betalen? Neem dan contact met ons op.