Hoeveel risico neemt u met uw pensioen?

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) gaat onderzoeken hoeveel zekerheid en onzekerheid u accepteert rond uw pensioen. Daarnaast willen we u enkele vragen stellen over de (toekomstige) pensioenregeling. We waarderen het enorm wanneer u uw mening geeft.

Hoeveel beleggingsrisico vindt u acceptabel?
SPD belegt het pensioenvermogen. Hoe moeten we het pensioengeld volgens u beleggen? Wilt u meer, of juist minder risico nemen? De uitkomsten helpen ons bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid en het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling.

Vanaf 24 januari 2023 versturen we digitaal de uitnodigingen om deel te nemen
Het onderzoek wordt in opdracht van SPD online uitgevoerd door onderzoeksbureau IG&H. Deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden waarvan we een e-mailadres hebben, krijgen via e-mail een uitnodiging voor het onderzoek.

Onderzoek duurt 10 minuten en is online
In het onderzoek vragen we u om met de pensioenmeter uw voorkeur aan te geven.