SPD houdt onderzoek: wat vindt u van ons duurzaam beleggingsbeleid?

De pensioenpremie die u inlegt, beleggen wij. Dit willen we doen met een optimale balans tussen een zo hoog mogelijk rendement en een zo laag mogelijk risico maar ook op een maatschappelijk verantwoorde manier. Doen we dat goed in uw ogen? Hoever vindt u dat we moeten gaan met duurzaam beleggen? Bent u bekend met ons duurzaam beleggingsbeleid? En vindt u bepaalde thema’s belangrijk?

Reden genoeg om u te vragen wat u van ons duurzaam beleggingsbeleid vindt. In mei 2023 ontvangt iedereen van wie wij een mailadres hebben, een uitnodiging om deel te nemen aan een kort onderzoek. Dit onderzoek voeren wij in samenwerking met PwC (PricewaterhouseCoopers) uit.

We willen ons beleggingsbeleid toetsen aan de wensen en voorkeuren van onze deelnemers. In januari van dit jaar hielden we een onderzoek naar uw risicovoorkeuren op het gebied van beleggingen. In het onderzoek van mei willen we onderzoeken hoe u kijkt naar ons duurzaam beleggingsbeleid.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid