Groen licht voor nieuwe pensioenwet

Op 30 mei 2023 ging ook de Eerste Kamer akkoord en daarmee is de komst van de nieuwe pensioenwet definitief. SPD kan op volle kracht door met de nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2025 ingaat.

De komst van de nieuwe pensioenwet is meerdere keren uitgesteld. Nu ook de Eerste Kamer instemde, is er eindelijk duidelijkheid. SPD en onze deelnemersvereniging DPD hebben niet afgewacht. We zijn al een flinke tijd bezig met de voorbereidingen. Zo is er speciaal voor de komst van de nieuwe regeling een klankbordgroep opgezet. Ook zijn er roadshows georganiseerd. Verder doen we onderzoek. Bijvoorbeeld naar hoeveel risico dierenartsen willen lopen met hun pensioengeld. Alle input die we ophalen verwerken we in de nieuwe pensioenregeling die we momenteel opstellen.

Veel overleg gaande
We hebben nog ruim anderhalf jaar voordat onze nieuwe pensioenregeling in werking treedt. Die tijd hebben we hard nodig voor de voorbereiding en afstemming. Dan hebben we het niet alleen over het overleg tussen het SPD-bestuur, ons Verantwoordingsorgaan en het bestuur van DPD. Ook moet bijvoorbeeld het administratiesysteem helemaal klaar zijn. Daarover onderhouden we nauw contact met Achmea Pensioenservices. Verder is er overleg met onze vermogensbeheerder Achmea Investment Management. En natuurlijk ook met De Nederlandsche Bank die nauwlettend toeziet of de overstap correct wordt uitgevoerd.

Wij houden u op de hoogte
Dit doen wij via onze website, nieuwsbrieven en andere gerichte mailingen.

Kijk hier wat het nieuwe pensioenstelsel voor u betekent