Zo denken dierenartsen over MVB

Hoe denkt u over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)? We hebben het onderzocht en de uitslag is bekend. Bestuursleden Focko Zwanenburg en Hans van Gils vertellen er meer over.

Focko en Hans

De pensioenpremie die u maandelijks inlegt, beleggen wij
We streven daarbij naar een zo hoog mogelijk rendement en een zo laag mogelijk risico. Ook beleggen we maatschappelijk verantwoord. Hoe denkt u over dat laatste? Waar moeten we met beleggen wat u betreft rekening mee houden? Dat hebben we eerder dit jaar onderzocht. Alle deelnemers, gepensioneerden en ook de ‘slapers’ (voormalige deelnemers) vroegen we naar hun mening. Het onderzoek is uitgevoerd door advieskantoor PwC en ongeveer 10 procent van onze achterban heeft de vragenlijst ingevuld.

“Klimaat en dierenwelzijn springen eruit”
Bestuurder Focko Zwanenburg: “Wat er duidelijk uitspringt is dat we aandacht voor klimaat en dierenwelzijn belangrijk vinden. Allereerst: over de hele linie blijkt dat binnen ons pensioenfonds een duidelijke meerderheid voorstander is van maatschappelijk verantwoord beleggen. Maar van die meerderheid zegt wel de helft: het mag geen rendement kosten. Het moet ons pensioen niet lager maken.” Deze uitkomst is in lijn met het onderzoek dat een aantal jaren geleden is uitgevoerd.

Focko wijst op een belangrijk aandachtspunt: “We weten dat jonge vrouwelijke dierenartsen binnen ons pensioenfonds oververtegenwoordigd zijn. Dat zien we niet terug als je de onderzoeksresultaten bekijkt. De respons uit deze hoek viel tegen. Blijkbaar is het ons nog niet goed gelukt om deze groep van jonge vrouwen aan te spreken ondanks dat we via sociale media reminders uit lieten gaan. Pensioencommunicatie is altijd al een continu punt van aandacht, wij blijven pogingen ondernemen om deelnemers bij hun eigen pensioen te betrekken.”

Dierenwelzijn is een hot item voor de SPD-achterban. “Een grote meerderheid vindt dat we daar met onze beleggingen rekening mee moeten houden. Dat is natuurlijk geen verrassing met een achterban van dierenartsen. Dat we daar ook op inspelen is precies wat ons pensioenfonds onderscheidend maakt. We zijn van, door en voor dierenartsen.”

“Kosten in de gaten houden”
Hans van Gils is als SPD-bestuurslid ook voorzitter van de Beleggingsadviescommissie (BAC). “De vraag is hoe we de wensen van onze achterban terugzien in onze daadwerkelijke beleggingen. Wij geven onze vermogensbeheerder instructies hoe er moet worden belegd. Daarvoor gebruiken we onder meer de uitslag van dit onderzoek. Maar tegelijkertijd moeten we ook de kosten goed in de gaten houden. Het aanpassen van beleggingen kan flinke onkosten met zich meebrengen. Zeker voor een relatief klein pensioenfonds als SPD is dat duidelijk voelbaar. Kosten betekenen minder rendement, minder pensioen. Uit het onderzoek blijkt dat velen juist daar huiverig voor zijn.”

Hans legt uit dat SPD onder andere belegt in indexfondsen en niet in individuele aandelen. “Dat scheelt zeker in de kosten. Maar de bewegingsruimte om de beleggingen richting te geven is ook minder groot. Neem een aspect als dierenwelzijn. Het zal zoeken worden om dat in onze beleggingen vertaald te krijgen. Een thema als CO2, daar is wereldwijd veel aandacht voor. Daarop is gemakkelijker in te spelen zonder dat het meteen om hele dure oplossingen gaat. Maar de boodschap van het onderzoek is duidelijk: ook dierenwelzijn moet een plek krijgen in onze beleggingsaanpak. Aan ons de taak om verder te gaan op basis van de uitkomsten van het onderzoek.”

Wilt u meer weten over het onderzoek?
Laat het ons weten en neem contact met ons op.