Buitengewone Algemene Vergadering op 26 september

Dit is een extra ledenvergadering en zal geheel in het teken staan van de nieuwe pensioenregeling. In deze vergadering zal het bestuur een voorstel doen hoe onze nieuwe pensioenregeling er vanaf 1 januari 2025 eruit zal zien. Dit voorstel is gebaseerd op input en wensen van de leden die eerder dit jaar bij de leden is opgehaald. Onderwerpen die in de vergadering aan de orde zullen komen zijn o.a. de premiehoogte, partner- en wezenpensioen, vrijwillige bijspaarmogelijkheid en verzekering van de pensioenopbouw bij invaliditeit. Over deze onderwerpen zal ook gestemd worden in de vergadering en daarom is uw aanwezigheid van cruciaal belang.