De invoering van ‘bedrag ineens’ opnieuw vertraagd

De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2024 is niet langer haalbaar. Het ‘bedrag ineens’ is een onderdeel van het herziene pensioenstelsel, waarmee bijna gepensioneerde dierenartsen kunnen kiezen om een deel (maximaal 10%) van hun opgebouwd ouderdomspensioen in één keer te laten uitbetalen. Deze nieuwe pensioenkeuze zal op zijn vroegst vanaf 1 juli 2024 van kracht zijn.

Waarom is de invoering van het bedrag opnieuw uitgesteld?
Het lukt de Tweede Kamer niet om deze nieuwe pensioenkeuze vóór de zomervakantie te behandelen. Daarnaast hebben de pensioenfondsen in Nederland aangegeven dat er 6 tot 9 maanden nodig is om deelnemers hierover te informeren. Zodat u goed kunt nadenken over deze nieuwe pensioenkeuze. Dit heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijke datum van 1 januari a.s. niet haalbaar is. Het wetsvoorstel voor het bedrag ineens moet worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, gevolgd door de Eerste Kamer. Als beide kamers akkoord zijn, zullen er verdere stappen worden ondernomen. De nieuwe pensioenkeuze kan dan op zijn vroegst vanaf 1 juli 2024 worden geïmplementeerd. Zodra er meer informatie beschikbaar is leest u dat op deze website en via onze nieuwsbrieven.