Referendum afgerond: resultaten bekend

Van 29 september tot en met 16 oktober (12.00 uur) hield Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD) een referendum. Leden van DPD stemden over de hoogte van het premiepercentage (premie inleg) en de wijziging van het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen), in de nieuwe pensioenregeling.

In totaal hebben 850 leden deelgenomen aan dit referendum, dat is een respons van 18,4 procent. Voor een geldig referendum was minimaal 15 procent nodig. Hieronder ziet u de uitslag per onderwerp.

Een vast premiepercentage van 26,2% van (gemaximeerd) pensioengevend inkomen inleggen
 Ja  73,2%
 Nee  11,4%
 Blanco  15,4%

 

Een partnerpensioen van 40% van (gemaximeerd) beroepsinkomen (vóór pensioendatum, als u praktiserend dierenarts bent)
 Ja  75,2%
 Nee  6,1%
 Blanco  18,7%

 

Een wezenpensioen van 20% van (gemaximeerd) beroepsinkomen (vóór pensioendatum, als u praktiserend dierenarts bent)
 Ja  69,9%
 Nee  7,6%
 Blanco 22,5%

 

Het referendum werd op 20 oktober 2023 door de stemcommissie definitief vastgesteld.

Tevreden met uitslag
Het bestuur van DPD is tevreden over de uitslag van het referendum. Carolien Buck, voorzitter van de vereniging zegt hiermee een goede stap in de richting voor een toekomstbestendig pensioen te kunnen zetten. Een goed basispensioen voor alle dierenartsen. Samen met SPD gaat het DPD bestuur kijken hoe ze de wensen van de leden zo goed mogelijk kunnen implementeren.