Maximum beroepsinkomen en franchise in 2024 ongewijzigd

U bouwt pensioen op over uw beroepsinkomen. Dit inkomen is gemaximeerd. Het maximum beroepsinkomen blijft in 2024 € 72.464,-. De franchise is het gedeelte van uw beroepsinkomen waarover u geen pensioen opbouwt. De franchise verandert ook niet in 2024 en blijft € 17.563,-.

Door negatieve prijsinflatie en regels in pensioenreglement geen wijziging in bedragen
De ontwikkeling van het maximum beroepsinkomen en de franchise zijn afhankelijk van de prijsinflatie (Afgeleide Consumentenprijsindex CPI periode oktober 2022-oktober 2023). Aan de hand van het prijsindexcijfer worden het maximale beroepsinkomen en de franchise vastgesteld. Het prijsindexcijfer bedroeg over de referentieperiode -/- 1,98%. Volgens het pensioenreglement worden alleen stijgingen van het prijsindexcijfer doorgevoerd. Dalingen niet.

Prijsinflatie dit jaar lager door prijsontwikkeling energie
De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Dit komt met name door de hoge prijzen vorig jaar. In de tweede helft van 2022 namen de energieprijzen in de CPI fors toe, met een piek in oktober 2022. Mede daardoor werd er in die periode een hele hoge inflatie gemeten. De prijzen van energie in de CPI zijn nu een stuk lager dan in 2022. Omdat de inflatie wordt gemeten als de ontwikkeling van de prijzen ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar, valt de inflatie nu lager uit.