SPD heeft besluit tot invaren gemeld bij De Nederlandsche Bank (DNB)

We werken hard aan onze nieuwe pensioenregeling. Dierenartsen gaan op 1 januari 2025 over naar de nieuwe pensioenregeling. Eind 2023 leverden wij onze plannen aan bij de officiële instanties.

SPD accepteert verzoek tot invaren
Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD) heeft aan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) gevraagd om de tot 1 januari 2025 opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten uit de huidige pensioenregeling in de nieuwe pensioenregeling in te brengen (het invaren). SPD heeft dit verzoek beoordeeld en getoetst.

Op basis van de uitkomsten van de hiervoor bedoelde toets en nadat het Verantwoordingsorgaan (VO ) van SPD een positief advies heeft uitgebracht, heeft SPD besloten om dit verzoek te honoreren. Voor de volledigheid wenst SPD wel op te merken dat het invaren onder voorbehoud van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank (DNB) zal plaatsvinden.

SPD heeft invaarmelding ingediend bij DNB
DNB beoordeelt tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel het zogenoemde ‘invaren’. Dat is de manier waarop pensioenfondsen de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten overhevelen naar het nieuwe systeem. Pensioenfondsen die op verzoek van de deelnemersvereniging hebben besloten om te gaan invaren, moeten dat melden bij DNB. We noemen dat een invaarmelding. SPD diende deze melding in op 19 december 2023.

Drie plannen opgeleverd: transitieplan, implementatieplan en communicatieplan
Onderdeel van het transitieproces is het maken van drie plannen. Eind vorig jaar leverden DPD en SPD deze plannen op. Twee plannen moeten worden voorgelegd aan officiële instanties. Het implementatieplan werd ter toetsing voorgelegd aan DNB. Het communicatieplan werd voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beide plannen zijn op dit moment nog in behandeling bij de betreffende instanties.

Wij hebben de drie plannen geplaatst op uw persoonlijke portaal. Als u inlogt op Mijn pensioen, dan vindt u de plannen in Mijn archief