Wat blijft hetzelfde en wat is het nieuwe voorstel in het kort?

Op 26 september legde het bestuur van DPD, tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV), live uit hoe de nieuwe pensioenregeling voor dierenartsen er per 1 januari 2025 uit komt te zien. Heeft u de BAV gemist? U kunt deze terugkijken. U kunt hiervoor onderstaande button gebruiken.

Kijk hier de BAV terug

Wat blijft er hetzelfde?
Een aantal dingen veranderen binnen onze regeling. Echter gelukkig blijven veel dingen hetzelfde in de nieuwe regeling. De pensioenregeling bij SPD blijft zich, ook in de nieuwe regeling, richten op een basispensioen (denk hierbij incl. AOW aan een modaal inkomen). Dit zorgt ervoor dat er genoeg ruimte overblijft om zelf dingen te kunnen regelen. Als u met pensioen gaat wordt er ook straks levenslang uitgekeerd.

Bij onze pensioenregeling legt de praktiserende dierenarts premie in tot 65 jaar. Hier zijn wij uniek in. Er zijn weinig andere pensioenregelingen die dit hebben. Andere pensioenregelingen hebben een verplichte inleg tot 67 of 68 jaar. Ook in de nieuwe regeling houden wij vast aan pensioenleeftijd van 65 jaar. Het pensioen bij SPD mag u tussen 60 jaar en 70 jaar in laten gaan. Als u het pensioen eerder of later laat ingaan, wordt het opnieuw berekend. Daardoor zal uw pensioen lager of hoger zijn dan op uw 65e.

Als u met pensioen gaat voor uw AOW-leeftijd, dan kunt u kiezen voor een tijdelijk hoger pensioen tot uw AOW-leeftijd. Ook kunt u nog steeds kiezen voor een deeltijdpensionering.

Binnen onze regeling is er altijd een partner- en wezenpensioen geweest. Bij pensioneren kunt u ook straks nog steeds een uitruil doen van het partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen. Het partnerpensioen na pensioneren blijft hetzelfde. Het partnerpensioen voor pensioneren verandert.

fotobanner roadshow

Wat is het voorstel in het kort?

1. We kiezen voor de flexibele premieregeling (FPR)?
Deze sluit het beste aan bij de wensen van dierenartsen en biedt in de opbouwfase meer keuzes dan in de huidige regeling. Zo kunnen mensen tijdens de opbouwfase (inlegfase tijdens het werkende leven) onder andere meer of minder risico nemen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. In de FPR komt de premie die u inlegt ten goede aan uw eigen pensioen.

2. Vast premiepercentage van vooralsnog 26,2%
De wetgever heeft bepaald dat er alleen nog met vaste premiepercentages gewerkt mag worden. Dit betekent dat een dierenarts steeds hetzelfde percentage van het salaris aan premie gaat inleggen. Op dit moment is er sprake van een leeftijdsafhankelijk premiepercentage. In de huidige regeling start het percentage laag en neemt elke vijf jaar toe. Het voorstel van DPD is om het premiepercentage op het gemiddelde van de huidige regeling te houden (26,2%). Hiermee wordt de ambitie voor een modaal inkomen behaald.

3. Vrijwillig bijsparen opnemen in de regeling
Het bestuur van DPD stelt een vrijwillige bijspaarregeling voor. Enerzijds omdat de leeftijdscategorie boven de 45 jaar minder premie in gaat leggen in de nieuwe regeling en zij zo fiscaal vriendelijk meer pensioen kunnen opbouwen. Anderzijds komt deze bijspaarregeling voor iedereen beschikbaar om zo (tot een fiscaal maximum van 30% van uw inkomen) fiscaal vriendelijk een hoger pensioen op te bouwen.

4. Partner- en wezenpensioen
Het partnerpensioen als u met pensioen bent (overlijden na de pensioendatum) blijft 70% van het ouderdomspensioen. Dit verandert niet. Het gaat net als het ouderdomspensioen wel meebewegen met de economie.

Het partnerpensioen wordt straks helemaal op risicobasis verzekerd tijdens het werkende leven. Dit is een wettelijke wijziging. Omdat het bestuur van DPD er naar streeft in de nieuwe regeling het partnerpensioen niet te versoberen stelt zij voor het partnerpensioen bij overlijden terwijl u als dierenarts werkt 40% van het (gemaximeerde) beroepsinkomen (salaris) te laten zijn. Alles wat u tot nu toe heeft opgebouwd aan partnerpensioen verhuizen we mee naar de nieuwe regeling. Dit blijft dus behouden.

Wezenpensioen
De impact van op jonge(re) leeftijd één of beide ouders te verliezen is groot en het bestuur wil ervoor zorgen dat er voldoende financiële ondersteuning is mocht u komen te overlijden.

In de huidige regeling bedraagt het wezenpensioen 20% van het partnerpensioen en wordt dit uitgekeerd tot 21 jaar.

Omdat het verzekeren van wezenpensioen relatief goedkoop is, heeft het bestuur van DPD ervoor gekozen om het maximaal te verzekeren. Het voorstel is om in de nieuwe situatie 20% van het gemaximeerde beroepsinkomen (salaris) te verzekeren. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot 25 jaar leeftijd (wettelijk bepaald).

5.Premievrijstelling bij invaliditeit (PVI) blijft vrijwillig
Het enige dat er aangepast wordt, is dat er een “opt-out” komt voor PVI bij aanmelding. Dit betekent dat een nieuwe deelnemer straks de PVI bewust moet “uitzetten” (op dit moment moet de PVI worden ‘aangezet’). Bij de start van de carrière wordt meestal (nog) niet gedacht aan arbeidsongeschiktheid, terwijl het iedereen zou kunnen overkomen.

 

Stemmen in de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) en referendum
Over de bovenstaande vijf punten werd gestemd in de BAV. Alle punten werden door een ruime meerderheid van de aanwezige leden aangenomen. Het vaste premiepercentage en het nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen) werden (in lijn met de statuten), door middel van een referendum onder alle leden van DPD, nogmaals ter stemming gebracht. Het referendum vond plaats van 29 september 2023 tot en met 16 oktober 2023 (12.00 uur). Meer informatie over de uitslag van het referendum vindt u in ons nieuwsbericht.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over al deze onderwerpen?
Gebruik dan onderstaande button.

Download hier gedetailleerde informatie