Algemene Vergadering (AV) op 6 juni 2023

Op dinsdag 6 juni 2023, om 19.30 uur, vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV) van onze deelnemersvereninging (DPD) plaats. U kunt de AV zowel online als fysiek (op locatie) bijwonen. De vergaderstukken van deze AV zijn ongeveer 4 weken voor de vergadering beschikbaar.

Bent u lid van DPD? Dan ontvangt u dit voorjaar een uitnodiging voor de AV. Inschrijven kan tot en met 2 juni 2023.

Bekijk de algemene informatie over de AV