Algemene Vergadering (AV) op 16 april 2024

Op dinsdag 16 april, om 19.30 uur, vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV) van onze deelnemersvereninging (DPD) plaats. U kunt de AV zowel online als fysiek (op locatie) bijwonen. De vergaderstukken van deze AV zijn ongeveer 4 weken voor de vergadering beschikbaar. Naast de reguliere zaken gaan we ook in op de verdere invulling van onze nieuwe pensioenregeling, die 1 januari 2025 in gaat.

Bent u lid van DPD? Dan ontvangt u in maart een uitnodiging voor de AV. Inschrijven kan tot vrijdag 12 april 12.00 uur.

Bekijk de Algemene informatie over de AV