Terugblik op AV deelnemersvereniging (DPD)

Heeft u op 16 april de jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV) van onze deelnemersvereniging (DPD) gemist? We lopen de belangrijkste punten langs.

De vergadering was fysiek te volgen en ook online. Zo’n 125 dierenartsen hadden zich aangemeld. Met DPD-voorzitter Rachel Brouwer-Cummins kijken we terug op de vergadering. “De nieuwe regeling brengt een aantal grote veranderingen met zich mee, zoals meer keuzevrijheid, vlakke premie en een variabele uitkering. Daar wilden we graag meer over vertellen. We hebben ook benadrukt hoe belangrijk het is dat dierenartsen zelf advies inwinnen. Zij hebben het beste zicht op hun situatie en wensen. 2023 was een druk jaar voor DPD. In 2024 moet vooral SPD aan de bak om de uitwerking van de nieuwe regeling goed te organiseren. In 2025 zijn vooral de deelnemers aan zet.” 

Beleggingsprofiel kiezen
Zo moeten bijvoorbeeld alle deelnemers aangeven voor welk beleggingsprofiel ze kiezen. Een andere keuze is dat dierenartsen die vlak voor hun pensioen staan, of al met pensioen zijn, moeten kiezen of ze een vast of een variabel pensioen willen. “Het fonds zal uiteraard mensen begeleiden in die keuzes, daarom zijn we ook erg benieuwd hoe dierenartsen hierover geïnformeerd willen worden. Er is veel informatie terug te vinden op de site, maar we denken bijvoorbeeld ook aan webinars.”
“Omdat we veel vragen kregen uit het veld over de vlakke premie, hebben we onze bestaande rekenvoorbeelden aangevuld met de gevolgen voor de werkgevers.” Rachel: “Wat hierbij speelt is dat het voor iedereen verstandig is om naast je pensioen extra geld opzij te zetten voor later. Door de introductie van de ‘vlakke premie’ geldt dat nadrukkelijk voor 45-plussers. Ze kunnen bij SPD vrijwillig bijsparen. Maar dan nog blijft het raadzaam zelf nog iets extra’s te doen.”

Variabele uitkering
Veel aandacht was er tijdens de vergadering ook voor de variabele uitkering. “Ons pensioen gaat meebewegen met de economie. We hebben laten zien hoe dat er in de praktijk uit kan gaan zien. Mensen vragen zich af hoe grillig dat gaat zijn. Daar hebben we een indruk van proberen te geven”
Een zinnetje dat tijdens de vergadering regelmatig naar voren kwam: “Keuzevrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent zorgplicht voor SPD om deelnemers te begeleiden. En deelnemers zelf hebben de verantwoordelijkheid om zich te verdiepen in de eigen financiële situatie.” 

Kijk hier het interview met de voorzitter van SPD