Premie berekenen 2023

Dit heeft u nodig om uw pensioenpremie te berekenen:

  • uw beroepsinkomen
  • deeltijdfactor
  • pensioengrondslag
  • premiepercentage

Uw pensioenpremie
Beroepsinkomen – franchise = pensioengrondslag
Pensioengrondslag x premiepercentage is = premie

Beroepsinkomen
Uw beroepsinkomen is afhankelijk van de wijze waarop u uw beroep uitoefent: als zelfstandige dierenarts, dierenarts in loondienst, waarnemende dierenarts in loondienst of directeurgrootaandeelhouder. Hoe het beroepsinkomen wordt vastgesteld, leest u (ook) bij Uitleg formulier aanmelding SPD (pdf).

Het beroepsinkomen is gemaximeerd op € 72.464,- (2023). Verdient u meer, dan betaalt u over het beroepsinkomen boven dit bedrag geen premie. U bouwt daarover geen pensioen op. Ook is over het meerdere de verzekering van partnerpensioen en arbeidsongeschiktheid niet van toepassing.

De franchise
Over uw beroepsinkomen dat lager is dan de franchise bouwt u geen pensioen op. De franchise is € 17.563,- (2023) als u fulltime werkt. U betaalt daarover ook geen premie. Dat hoeft ook niet, want u krijgt later een AOW-uitkering van de overheid. Werkt u parttime? Dan vermenigvuldigt u het bedrag van de franchise met de deeltijdfactor. De pensioengrondslag is gelijk aan het beroepsinkomen verminderd met de franchise.

Premiepercentage
Het premiepercentage is afhankelijk van uw leeftijd op 1 januari 2023. Dit is de tabel met de premie basisregeling 2023:

Leeftijdsklasse Percentage
20-24 18,1%
25-29 19,9%
30-34 21,8%
35-39 23,9%
40-44 26,1%
45-49 28,3%
50-54 30,5%
55-59 32,6%
60-64 34,7%

Premiebetaling voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid
Koos u voor de verzekering van de dekking van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid? Dan betaalt u een opslag van 9% van de premie.

Extra premie betalen niet mogelijk
Binnen de regeling is geen fiscale ruimte om aanvullend pensioen op te bouwen. U kunt daarom niet vrijwillig bijsparen.

Rekenvoorbeeld
Een deelnemer is geboren in 1974 en heeft een beroepsinkomen van € 60.000,-. De deeltijdfactor is 75%. Het beroepsinkomen wordt eerst omgerekend naar fulltime:

€  60.000/0,75 = € 80.000,- en vervolgens gemaximeerd op € 72.464,-

Beroepsinkomen – franchise = pensioengrondslag
Pensioengrondslag x deeltijdpercentage x premiepercentage is = premie

Pensioengrondslag
€ 41.175,75 (75% x (€ 72.464 - € 17.563))

Premiepercentage
28,3% (zie tabel 45 - 49 jaar)

Premie 2023
€ 11.652,74 (28,3% van € 41.175,75)

Kiest u voor de verzekering voor de dekking van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid, dan wordt de premie:

Premie 2023 + opslag premievrijstelling = totale premie
Totale premie 2023
€ 12.701,48 (€ 11.652,74 + 9% opslag voor premievrijstelling)