Een nieuw pensioenstelsel, waarom?

Het lijkt misschien onlogisch dat er nieuwe regels komen voor het pensioen. Nederland staat al jaren in de top 3 van de beste systemen ter wereld. Toch zijn de nieuwe regels nodig. Dit zijn de belangrijkste redenen: 

We worden gemiddeld steeds ouder
Iedere maand betalen mensen premie voor het opbouwen van pensioen. Toen de gepensioneerden van nu begonnen met sparen, was de levensverwachting 75 jaar. Maar we worden tegenwoordig gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat de ouderen van nu veel langer met pensioen zijn. En dat de pensioenfondsen meer en langer moeten uitbetalen dan van tevoren was berekend.

Duidelijker en persoonlijker pensioen
Door de nieuwe regels bouwt straks iedereen een kapitaal op via een premieregeling. Een ‘premieregeling’ wil zeggen dat is afgesproken hoeveel geld u en eventueel uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. U ziet straks hoeveel geld u samen met eventueel uw werkgever inlegt en wat het beleggen oplevert. Zo ontstaat een kapitaal voor uw pensioen. Het pensioenfonds maakt steeds een inschatting van uw pensioen op basis van het kapitaal voor uw pensioen.

Pensioen kan sneller omhoog dan nu
Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk, maar dat is zo bepaald in de wet. Pensioenfondsen hoeven straks geen grote reserves meer aan te houden. Daardoor kan het pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. De keerzijde is dat de (verwachte) pensioenen ook eerder omlaag kunnen gaan. Pensioenfondsen doen er straks nog steeds alles aan om ervoor te zorgen dat de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk omlaag gaan. En goed om te weten: het kapitaal kan nooit ‘op’ gaan, ook niet als u lang leeft. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen altijd een pensioen krijgt.

Het pensioen sluit beter aan bij uw inleg en de opbrengst van de beleggingen
Mensen stoppen soms een tijd met werken, gaan parttime werken of beginnen voor zichzelf. De huidige regels voor pensioen passen daar niet goed bij. Het pensioen sluit dan minder goed aan bij de inleg en de behaalde opbrengst van de beleggingen. Met de nieuwe regels blijft het kapitaal voor uw pensioen groeien, ook als u weg bent bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds blijft het geld beleggen.