Wij houden u op de hoogte

DPD en SPD zijn al druk geweest met het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling. Ook is hierbij de mening van de deelnemers regelmatig gepolst. Op 26 september 2023 werd door DPD een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) georganiseerd. Tijdens deze vergaring werd gestemd over specifieke onderwerpen. Meer informatie hierover vindt u hier. In lijn met de statuten werd daarna (van 29 september tot en met 16 oktober 12.00 uur) een referendum gehouden over het nabestaandenpensioen en de hoogte van het premiepercentage (premie-inleg). De resultaten van het referendum vindt u in ons nieuwsbericht.

Het is de ambitie van DPD en SPD om per 1 januari 2025 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar daarin zijn we wel afhankelijk van een aantal factoren. Zoals de nieuw vorm te geven pensioenregeling en een nieuw te ontwikkelen administratiesysteem. Op 1 januari 2028 moet iedereen zijn overgegaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

We houden u met regelmaat via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte over de voortgang. En heeft u een vraag voor ons? Stuur die dan vooral via contact naar ons toe. 

We werken dus hard door aan de nieuwe regeling voor alle dierenartsen. Daarvoor kijken we vooral naar de belangen van onze deelnemers, die van u dus. Deze belangen staan voor ons centraal. 

De komende tijd verwachten we meer duidelijkheid over de verdere uitwerking van onze nieuwe pensioenregeling. Algemene informatie vindt u bij pensioenduidelijkheid.nl. Zodra er nieuws is informeren wij u via deze website en via onze nieuwsbrieven.